Gerek sınıfların ergonomik yapısı, gerekse hiçbir ayrıntıyı atlamayan uygulama ve yaklaşımlarıyla ideal bir öğrenme ortamında Ders Anlatım Föyleriyle interaktif bir şekilde işlenen dersler, Akademik Takvimli sisteme dayalıdır. Böylece yıl boyunca tüm dersler planlı bir şekilde anlatılır.